Informació tècnica Biotek Additius

BIOTEK és un compost químic orgànic, elaborat de forma sintètica.

BIOTECK és el fruit de molts anys d’estudi i nombrosos assatjos, havent-se aconseguit una formulació idònia que interactua amb tota mena de combustibles derivats del petroli.

Augment del rendimient

BIOTEK provoca de manera clara un augment del rendiment dels motors, que es basa fonamentalment en la incorporació al combustible d’oxigen. L’augment de l’oxigen provoca per ell mateix una millor combustió, peró a més aquesta combustió s’afavoreix en generar-se una nebulització del combustible més fina i amb partícules més petites, a causa de les altres pressions amb les quals treballen els sistemes d’alimentació.

BIOTEK incorpora un component, que contribueix a augmentar l’índex de cetà dels gasolis, facilitant la ignició del combustible i, per la seva aportació hidro oxigenat, aconsegueix una deflagració completa evitant la pèrdua d’energia que es produeix en escalfar cendres i gasos residuals, traient el màxim partit de cada partícula de combustible.

BIOTEK actua com “intercooler” químic disminuint la temperatura en el sistema d’admissió per ser un compost termoregulador. De la mateixa manera, els seus components aporten al combustible els elements fonamentals en la combustió (hidrogen i oxigen).

BIOTEK també incorpora un altre component més destinat a l’augment de la potència, que té la capacitat d’eliminar les molècules d’aigua que resten efectivitat al combustible, augmentant l’eficàcia en la cambra de combustió i evitant la corrosió de diversos materials metàl·lics i deposicions alcalines en els pistons.

Mès informació

Mès informació

Emissions

La principal causa d’una mala combustió es la manca d’oxigen respecte al combustible injectat. La proporció idònia en motors de gasoil per a aconseguir una combustió estequiomètrica, és a dir, perfecta, és de 14,5 grams d’aire per cada gram de combustible.

Però existeixen molts factors que impedeixen aquesta proporció, entre altres, els injectors bruts i la mala qualitat del combustible o el seu contingut d’impureses.

BOTEK provoca la incorporació d’oxigen al combustible, la qual cosa contribueix, al costat de l’oxigen de l’aire present en l’atmosfera, a l’oxidació de la massa de combustible en la seva pràctica totalitat, reduint d’aquesta manera restes d’incremats, gasos NOx, CO2 i HC.

Mès informació

Neteja dels sistemes d’alimentació, de fuita i d’emmagatzematge

Un altre dels compostos que intervenen en la formulació de BIOTEK, està destinat a la neteja del sistema d’alimentació. Aquesta neteja s’aconsegueix per dissolució i no de manera abrasiva, ja que la particularitat de BIOTEK compost és que aconsegueix la neteja amb una pràctica absència de residus, aconseguint-se una neteja de qualitat i sense danyar els sistemes.

Com a efecte col·lateral provocat per l’optimització en la combustió, hem d’indicar que s’evita la formació de crostres (la famosa “carbonissa”) en els seients de vàlvules de fuita, turbos, sistemes de recirculació de gasos, etc.

La neteja dels sistemes d’emmagatzematge també es veuen beneficiades per la incorporació de BIOTEK, a causa del seu gran poder de dissolució de parafines i llots, evitant que aquestos interfereixin en els sistemes d’injecció i provocant deficiències en les bombes d’alta i baixa pressió i en la durada dels diferents sistemes de filtrat.

Regulador de densitat

Un avantatge més de BIOTEK és el poder anti-enterboliment del combustible, que ve provocat per les baixes temperaturas i per la incorporació de greixos o olis al combustible, els quals ofereixen poca resistència a la congelació a baixes temperaturas, impedint el correcte funcionament dels sistemes d’alimentació.

Gràcies a la nostra fòrmula, BIOTEK és òptim per a combustibles que presentin un alt contingut en greix o olis, com és el cas del BIOCOMBUSTIBLE (BIODIÈSEL), ja que gràcies al poder de dissolució de BIOTEK s’impedeix que els àcids grassos d’aquests biocombustibles es solidifiquin.

BIOTEK, a més, ofereix un pH neutre que ajuda a estabilitzar l’acidesa d’aquests nous biocombustibles, sent d’especial interès per a protegir els components en els sistemes d’alimentació evitant la descomposició dels filtres, de les juntes, de reguardes, etc.

Mès informació

Mès informació

Biocida

La composició de BIOTEK, el converteix en el bactericida per excel·lència, pel fet que és capaç d’eliminar els microorganismes més persistens, eliminant la possibilitat que aquests aflorin de nou i, a causa del seu alt poder de dissolució, com hem mencionat amb anterioritat, fa que es dissolguin sense deixar cap rastre. Solament en cas de presència massiva d’aquestes formacions és necessari realitzar un tractament de xoc per a la seva eliminació.

Abrir chat